Excerpts

These are a few excerpts from Mowzl v2 - First Purlings

הקדמה


הקדמה לקורס

פרמטרים לבחינה ואישור משכנתא, אחוזי מימון, תקופת ההלוואה, גיל הלווה, כושר החזר
תהליך המשכנתא וסוגי הלוואות


תהליך לקיחת משכנתא וסוגי הלוואות

פרופיל לקוחות ובחינת אופי עסקה

הגשת אישור עקרוני למשכנתא

סקר שוק ובניית תמהלי ללקוח

הכרת סוגי הלוואות ועסקאות בנדל״ן
הוראות בנק ישראל ומאפייני משכנתא


הוראות בנק ישראל

מאפייני משכנתא, מטרות וסוגי הלוואות

הכרת מסלולי משכנתא, לוחות סילוקין ובניית תמהיל משכנתא
המשך מושגי יסוד וסימולציות


הכרת מושגי יסוד: ריבית, אינפלציה, ריבית פריים

הכרת מושגי יסוד בעולם המימון והמשכנתאות: קרן הלוואה, מדד תשומות הבנייה

פתרון סימולציות של לקוחות בבקשת משכנתא
שמאות ובנקים


שמאות במקרקעין- סעיפי שמאות, הזמנת שמאי והערכת שמאי

בנקים – תמחור וסיכון ההלוואה, רווחיות, נכס ובטוחה
מושגי יסוד וסימולציות


הכרת מושגי יסוד- ריבית, אינפלציה, ריבית פריים

הכרת מושגי יסוד במשכנתאות: קרן הלוואה,

מדד תשומות הבנייה

סימולציות של לקוחות בבקשת משכנתא
מיסוי, הסכמים וביטוח משכנתא


מיסוי מקרקעין- מס שבח, מס רכישה

הסכם מכר, היטל השבחה

ביטוח משכנתא

חזרה על מושגי יסוד במשכנתא
מסמכים נדרשים וסוגי עסקאות


מסמכים נדרשים למשכנתא חדשה – שכיר/עצמאי

סוגי עסקאות – דירה חדשה מקבלן, בנייה עצמית, יד שנייה, מחזור משכנתא, הלוואה לכל מטרה
מחזור משכנתא


מחזור משכנתא ובניית תמהילים- מחשבון smartnpv
תרגול מחשבון משכנתא ותמהילים


הגשת מסמכים משכנתא

הכרה ותרגול מחשבון smartnvp

הגשת מסמכים

תרגול

פרקטיקה במחזור משכנתא-מכרז בנקאי, בניית תמהילים

עמלת פירעון מוקדם

תהליך מחזור משכנתא
ייעוץ משכנתאות- הלכה למעשה


ייעוץ משכנתאות הלכה למעשה

הליך ייעוץ משכנתא, מהליך מכירה וניתוח התיק ועד

אישורו בבנק, בניית תמהיל משכנתא.

ניהול תיק לקוח- התאמת תמהיל ללווים
הקמת עסק עצמאי כיועץ משכנתאות


הקמת עסק עצמאי משלב השיווק ועד המיתוג

ניהול רשתות חברתיות וקידום אורגני

קידום קמפיינים

יצירת לידים

מיתוג ושיווק

ניהול משפך שיווקי
תכנון פיננסי ומינוף


תכנון פיננסי בהשקעות ואפשרויות למינוף

הכרת אפיקי ההשקעה השונים

חלוקת השקעות לאפיקים שונים

אפשרויות מינוף ופיזור השקעות
סימולציות והכנה למבחן


תרגול סימולציות ייעוץ משכנתאות

למשכנתאות + חזרה למבחן

חזרה למבחן
מבחן ייעוץ משכנתאות


מבחן סוף קורס ייעוץ משכנתאות
מבחן


מבחן סוף קורס ייעוץ משכנתאות
לפני שיוצאים לשטח


אימון עסקי ושיטות מכירה של יועץ משכנתאות

חלוקת תעודות סוף קורס